Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 11.10.2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 18.2.2022 Licenčná zmluva MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 22.3.2023 Dohoda 23/46/19B/1 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  31 664,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 21.2.2024 Zmluva o dielo Mesto Spišská Stará Ves 00326526  300 252,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 19.10.2023 Dohoda 23/46/19B/22 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  5 134,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2024 17.6.2024 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" Mesto Spišská Stará Ves 00326526   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2023 4.12.2023 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej... Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2023 4.12.2023 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2022 18.2.2022 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Mesto Spišská Stará Ves 00326526  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2024 15.3.2024 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2404/2021 MADA spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 9.6.2022 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  7 702,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 15.3.2024 24/46/19B/3 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  2 825,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 1.12.2022 Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50 349 287  132 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  11 553,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2024 15.3.2024 Dohoda 24/46/19B/4 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  98 324,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 1.6.2023 Zmluva o dielo Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 00179221  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2024 12.4.2024 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
© 2024 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies