Kontakt

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.
Štúrova 228/109
061 01 Spišská Stará Ves
 
IČO: 53934784
DIČ: 2121535625
 
IBAN: SK13 0900 0000 0051 8173 8217

 

Konateľ spoločnosti: Ing. Ján Kurňava
 

tel. 0910 253 979

Email: mesto@spisskastaraves.sk

 

  • Zápis v ORSRObchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42562/P
© 2022 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!