O nás

Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. vznikol v roku 2021 ako príspevková organizácia Mesta Spišská Stará Ves so štatútom právnická osoba s právnou subjektivitou. Medzi hlavné činnosti organizácie patria:

 • Výroba potravinárskych výrobkov
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 • Prevádzkovanie cistiarne a prácovne
 • Kúpa tovaru na úcely jeho predaja konecnému spotrebitelovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatelom živnosti (velkoobchod)
 • Sprostredkovatelská cinnost v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • Poskytovanie služieb v polnohospodárstve a záhradníctve
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Uskutocnovanie stavieb a ich zmien
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokoncovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Inžinierska cinnost, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpecným odpadom
 • Služby požicovní
 • Prenájom hnutelných vecí
 • Prenájom nehnutelností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Administratívne služby
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej cinnosti
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spolocenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spolocenských podujatí
 • Cistiace a upratovacie služby
 • Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a polovníctve
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spolocenských podujatiach
 • Poskytovanie služieb rýchleho obcerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu volných živností
 • Textilná výroba
 • Odevná výroba
 • Výroba bižutérie a suvenírov
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských cinností
 • Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hostom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • Poskytovanie služieb osobného charakteru 

Zakladateľská listina spoločnosti Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa za rok 2022

© 2023 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies