Poradný výbor registrovaného sociálneho podniku

Spoločnosť Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o., r.s.p. ako registrovaný sociálny podnik (ďalej  v texte len "RSP") má v zmysle § 9 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený špecifický orgán RSP - Poradný výbor.

 

Poradný výbor je poradným orgánom RSP, je zriadený za účelom zapájania zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti RSP, dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP. Funkčné obdobie poradného výboru je 4 roky.

Členovia Poradného výboru boli zvolení dňa 01.06.2022, ide o priamo zainteresované osoby :

1. Ing. Gabriela Staneková

2. Jozef Grainda

3. Mária Bachledová

© 2023 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies