Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 18.2.2022 Licenčná zmluva MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2022 18.2.2022 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 11.10.2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 9.6.2022 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 1.12.2022 Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50 349 287  132 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 22.3.2023 Dohoda 23/46/19B/1 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  31 664,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Mesto Spišská Stará Ves 00326526  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  7 702,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  11 553,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 1.6.2023 Zmluva o dielo Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 00179221  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 1.8.2023 Kúpna zmluva AGRO BILLY s.r.o. 44116578  65 496,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2023 16.8.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2021/1 28.10.2021 hniezdne búdky pre vtákov BAT-MAN, s.r.o. 47113618  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/2 23.11.2021 zápis do RPVS JUDr. Patrik Kovalčík, advokát 42234255  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/3 12.12.2021 informačný systém Urbis MADE spol s r.o. 36041688  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/4 23.12.2021 multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia Ing. Stanislav Galica G-TECH 40127818  1 072,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 30.12.2021 nakladanie so separovaným odpadom Mesto Spišská Stará Ves 00326526  4 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/6 30.12.2021 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  264,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/1 3.1.2022 systémová podpora Urbis - I.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
© 2023 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies