Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 11.10.2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 1.6.2023 Zmluva o dielo Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 00179221  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 30.12.2021 nakladanie so separovaným odpadom Mesto Spišská Stará Ves 00326526  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Mesto Spišská Stará Ves 00326526  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 9.6.2022 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 22.3.2023 Dohoda 23/46/19B/1 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  31 664,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  7 702,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  11 553,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2023 16.8.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2022/4 1.1.0000 dobropis - vratka za kosačku AGROMEPA, s.r.o. 31634524  2 694,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/6 30.12.2021 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  264,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 20.7.2023 Kúpna zmluva - IVECO HYCA s.r.o. 35900008  67 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 18.2.2022 Licenčná zmluva MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2022 18.2.2022 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá DF2021/3 12.12.2021 informačný systém Urbis MADE spol s r.o. 36041688  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/1 3.1.2022 systémová podpora Urbis - I.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/3 1.4.2022 systémová podpora Urbis - II.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/6 1.7.2022 systémová podpora Urbis - III.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/10 3.10.2022 systémová podpora Urbis - IV.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/1 3.1.2023 systémová podpora Urbis - I.Q MADE spol s r.o. 36041688  150,00 EUR 
© 2023 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies