Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 11.10.2021 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2024 12.4.2024 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 1.6.2023 Zmluva o dielo Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 00179221  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 30.12.2021 nakladanie so separovaným odpadom Mesto Spišská Stará Ves 00326526  4 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 18.4.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Mesto Spišská Stará Ves 00326526  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 21.2.2024 Zmluva o dielo Mesto Spišská Stará Ves 00326526  300 252,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 9.6.2022 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004...
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 22.3.2023 Dohoda 23/46/19B/1 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  31 664,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  7 702,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 11.5.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  11 553,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2023 16.8.2023 Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2023 19.10.2023 Dohoda 23/46/19B/22 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  5 134,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2023 4.12.2023 Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej... Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2023 4.12.2023 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o... Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2024 15.3.2024 Dohoda 24/46/19B/4 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  98 324,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 15.3.2024 24/46/19B/3 Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536  2 825,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/4 1.1.0000 dobropis - vratka za kosačku AGROMEPA, s.r.o. 31634524  2 694,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/4 24.1.2024 Pracovné oblečenie a obuv Mária Neupauerová 33878412  120,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/6 30.12.2021 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  264,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 19.4.2023 materiál Ing. Ján Furcoň Stavebniny 34630317  1 287,05 EUR 
© 2024 | mpssv.spisskastaraves.sk | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies